Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předtisková příprava, tisk a doručení Chrudimského zpravodaje, včetně kulturní přílohy Chrudim dnes
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 16.11.2022 12:00
Technický dozor stavebníka akce Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 07.11.2022 23:59
Oprava budovy stadionu FK Novoměstská
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2022 14.09.2022 12:30
Datové úložiště - modernizace
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 02.08.2022 22.08.2022 08:45
Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Zadáno 29.07.2022 03.10.2022 11:00
Dodávka zemního plynu na období 1.1.2023 - 1.1.2024
Město Chrudim
nadlimitní Zadáno 21.07.2022 21.07.2022 11:20
PD „ZŠ Husova - rekonstrukce vnitř. instal. a sanace vlhkosti učeben a šaten
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 27.06.2022 12:00
Oprava zastřešení plaveckého bazénu
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2022 30.05.2022 08:55
Dodávka a montáž regulátorů kvality vody na KPB
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 11.02.2022 08:55
Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 20.01.2022 17.02.2022 08:45
Plošná deratizace města Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 22.11.2021 12:30
Hákový nosič kontejnerů – TS Chrudim
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
podlimitní Zadáno 29.10.2021 18.11.2021 13:00
Zpracování lesní hospodářské osnovy Skuteč pro zařizovací obvod Skuteč s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 15.11.2021 12:45
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 26.05.2021 29.09.2021 10:00
Dodávka elektřiny na období 1.1.2022 - 31.12.2023
Město Chrudim
nadlimitní Zadáno 03.03.2021 03.03.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››