Profil zadavatele: Město Chrudim


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2023 17.03.2023 09:30
Fotovoltaické výrobny Chrudim
nadlimitní Zadáno 06.03.2023 11.04.2023 09:00
Knihovna v Topolské ulici, Chrudim
podlimitní Zadáno 03.02.2023 01.03.2023 08:30
Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim
nadlimitní Zadáno 30.01.2023 08.03.2023 10:00
Studie stavby, zastavovací a dispoziční studie „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2023 02.03.2023 22:20
Dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 16.11.2022 08:30
Předtisková příprava, tisk a doručení Chrudimského zpravodaje, včetně kulturní přílohy Chrudim dnes
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 16.11.2022 12:00
Technický dozor stavebníka akce Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 07.11.2022 23:59
Datové úložiště - modernizace
podlimitní Zadáno 02.08.2022 22.08.2022 08:45
Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
nadlimitní Zadáno 29.07.2022 03.10.2022 11:00
Dodávka zemního plynu na období 1.1.2023 - 1.1.2024
nadlimitní Zadáno 21.07.2022 21.07.2022 11:20
PD „ZŠ Husova - rekonstrukce vnitř. instal. a sanace vlhkosti učeben a šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 27.06.2022 12:00
Realizace projektu "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 13:00
Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim
podlimitní Zadáno 20.01.2022 17.02.2022 08:45
Plošná deratizace města Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 22.11.2021 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››