Profil zadavatele: Město Chrudim


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 13.01.2022 08:30
Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 26.11.2021 08:00
Plošná deratizace města Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 22.11.2021 12:30
Zpracování lesní hospodářské osnovy Skuteč pro zařizovací obvod Skuteč s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 15.11.2021 12:45
Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 09.11.2021 08:30
Předtisková příprava, tisk a doručení Chrudimského zpravodaje, včetně kulturní přílohy Chrudim dnes
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 20.10.2021 09:50
Technický dozor stavebníka akce Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2021 01.10.2021 18:00
Jednostupňová projektová dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek v Medlešicích
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 14.09.2021 23:59
Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
podlimitní Zadáno 18.08.2021 30.09.2021 09:00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
podlimitní Zadáno 26.05.2021 29.09.2021 10:00
PD „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 05.05.2021 09:00
Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa
podlimitní Zadáno 09.03.2021 31.03.2021 09:00
Dodávka elektřiny na období 1.1.2022 - 31.12.2023
nadlimitní Zadáno 03.03.2021 03.03.2021 14:00
Zpracování projekčních činností akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 20.10.2020 00:00
Úprava pravého chodníku v ul. Čavisovská v Chrudimi od křižovatky s ul. Družstevní po křižovatku s ul. Slovenská s výměnou obrub v místě sjezdů 
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2020 27.04.2020 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››