Profil zadavatele: Město Chrudim


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava havarijního stavu opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 09.04.2020 08:50
Dodávka zemního plynu na období 1.1.2022 - 1.1.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 17.03.2020 11:20
Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti
nadlimitní Zadáno 25.09.2019 14.11.2019 08:00
Dodávka elektřiny na období 1.1.2020 - 31.12.2021
nadlimitní Zadáno 15.03.2019 27.03.2019 11:10
Dodávka zemního plynu na období 1. 1. 2020 - 1. 1. 2022
podlimitní Zadáno 13.03.2019 13.03.2019 11:30
Budova MěÚ (1. poschodí) - výměna stávajících oken za plastová
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2019 30.01.2019 08:45
Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
podlimitní Zadáno 12.11.2018 30.11.2018 10:00
Zpracování lesní hospodářské osnovy Chrudim pro zařizovací obvod Chrudim s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2018 21.11.2018 08:50
Rozšíření sociálního zařízení dětí - MŠ Sladkovského
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 14.06.2018 09:45
ZŠ Husova 9, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy - výtah
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 11.05.2018 08:45
MŠ Strojařů - rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 11.05.2018 08:45
ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce objektu tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 20.03.2018 08:45
Dodávka elektřiny na období 1.1.2018-31.12.2019
nadlimitní Zadáno 17.05.2017 17.05.2017 11:30
Refinancování zůstatku dlouhodobého investičního úvěru na financování Projektů EU II z důvodu optimalizace dluhové služby Města Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2017 21.04.2017 10:00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
podlimitní Zadáno 23.06.2016 27.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››