Profil zadavatele: Město Chrudim


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městský architekt
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 11.10.2023 17:00
Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2023 20.09.2023 08:30
Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - I. etapa
nadlimitní Zadáno 30.05.2023 03.07.2023 10:00
Předběžné tržní konzultace -„PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025 - 2034“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 17.05.2023 10:30
Dodávka elektřiny na období 1.1.2024 - 31.12.2025
nadlimitní Zadáno 04.05.2023 04.05.2023 11:11
Dodávka zemního plynu na období 1.1.2024 - 1.1.2026
nadlimitní Zadáno 20.03.2023 20.03.2023 17:28
Fotovoltaické výrobny Chrudim
nadlimitní Zadáno 06.03.2023 11.04.2023 09:00
Knihovna v Topolské ulici, Chrudim
podlimitní Zadáno 03.02.2023 01.03.2023 08:30
Předtisková příprava, tisk a doručení Chrudimského zpravodaje, včetně kulturní přílohy Chrudim dnes
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 16.11.2022 12:00
Technický dozor stavebníka akce Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 07.11.2022 23:59
Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
nadlimitní Zadáno 29.07.2022 03.10.2022 11:00
Plošná deratizace města Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 22.11.2021 12:30
Zpracování lesní hospodářské osnovy Skuteč pro zařizovací obvod Skuteč s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 15.11.2021 12:45
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
podlimitní Zadáno 26.05.2021 29.09.2021 10:00
Zpracování projekčních činností akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 20.10.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››