Profil zadavatele: Město Chrudim


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 16.11.2022 08:30
Předtisková příprava, tisk a doručení Chrudimského zpravodaje, včetně kulturní přílohy Chrudim dnes
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 16.11.2022 12:00
Technický dozor stavebníka akce Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 07.11.2022 23:59
Webové stránky města
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2022 29.08.2022 13:00
Datové úložiště - modernizace
podlimitní Zadáno 02.08.2022 22.08.2022 08:45
Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
nadlimitní Zadáno 29.07.2022 03.10.2022 11:00
Dodávka zemního plynu na období 1.1.2023 - 1.1.2024
nadlimitní Zadáno 21.07.2022 21.07.2022 11:20
PD „ZŠ Husova - rekonstrukce vnitř. instal. a sanace vlhkosti učeben a šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 27.06.2022 12:00
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2022 29.06.2022 08:15
Realizace projektu "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 13:00
Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 16.02.2022 09:00
Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim
podlimitní Zadáno 20.01.2022 17.02.2022 08:45
Dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 13.01.2022 08:30
Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 26.11.2021 08:00
Plošná deratizace města Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 22.11.2021 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››