Veřejná zakázka: Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 396
Systémové číslo: P23V00000036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-051364
Datum zahájení: 08.11.2023
Nabídku podat do: 19.12.2023 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu díla: Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby, včetně detailního řešení (např. spárořezy, barevnost, infografika apod., až do rozsahu běžně samostatně zadávané projektové dokumentace interiérů) a pro výběr zhotovitele, akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“, vč. vyjádření správců sítí a dotčených orgánů a vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr. Součástí díla je též provedení přípravných prací na projektu, jako geodetické zaměření, výškopis, polohopis, vypracování inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, radonového průzkumu, dendrologického průzkumu a inventarizace dřevin a souvisejících porostů keřů, řešení potřebných přípojek a přeložek inženýrských sítí, vč. případné areálové trafostanice (dle nutnosti a vyjádření distributora). Dále pak stavebně technický průzkum, vč. přilehlé a dotčené části Michalského parku a řešení dopravy v klidu, vč. zpevněných ploch a parkování na přilehlé straně v ul. Opletalova a řešení přilehlých chodníků v ul. Sladkovského a na Tyršově nám. Součástí díla je též zajištění provedení nutných sond do podlah, stěn, střech a k základům, včetně vyhodnocení a zapracování do projektové dokumentace. Součástí díla je též výkon autorského dozoru projektanta.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy