Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025-2037
Město Chrudim
nadlimitní Prokazování kvalifikace 20.05.2024 21.06.2024 10:00
Oprava technologie fontány
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2024 07.05.2024 09:30
Oprava části asfaltového povrchu v ulici Družstevní v Chrudimi
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2024 07.05.2024 09:30
Rekonstrukce elektroinstalace v 1. patře budovy čp. 67, Pardubická ulice
Město Chrudim
podlimitní Vyhodnoceno 26.03.2024 24.04.2024 14:00
Autobusový záliv u Dětského domova, Chrudim a Autobusový záliv v ulici Čáslavská, Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 25.03.2024 12.04.2024 11:00
ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 26.02.2024 10.04.2024 08:30
Dodávka rolby na úpravu ledu venkovního kluziště
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2024 13.03.2024 08:55
ZŠ Dr. Peška výměna střešní krytiny pod FVE
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2024 14.02.2024 12:30
ZŠ Dr. Malíka, výměna střešní krytiny pod FVE
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2024 14.02.2024 12:30
Fotovoltaické výrobny Chrudim II. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Hodnocení 10.01.2024 28.02.2024 08:30
Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“
Město Chrudim
nadlimitní Vyhodnoceno 30.11.2023 11.01.2024 10:00
Předběžné tržní konzultace -„PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025 - 2034“
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 17.05.2023 10:30
všechny zakázky