Veřejná zakázka: PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025-2037

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 427
Systémové číslo: P24V00000021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-022436
Datum zahájení: 20.05.2024
Žádost o účast podat do: 21.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025-2037
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou městskou linkovou autobusovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Chrudim a jeho okolí na období 2025-2037, a to na linkách a spojích, které jsou vymezené v zadávacích podmínkách, a to v délce trvání 13 let od zahájení provozu.
Zadavatel požaduje, aby veřejná zakázka byla v období od dokončení a zajištění kolaudace nabíjecí stanice, které je předpokládáno nejpozději k datu 31. prosince 2027, do ukončení smluvního vztahu, plněna výhradně autobusy na elektrický pohon. Tento předpokládaný termín může být prodloužen v souladu s vyhrazenými změnami závazku upravenými v zadávací dokumentaci a ve Smlouvě. Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel po tuto dobu plnění veřejné zakázky zajišťoval dopravní obslužnost minimálně 6 (šesti) vozidly, z toho minimálně pět (5) vozidel musí být elektrobusy a jedno (1) vozidlo musí být tzv. záložní vozidlo, které musí být na jiný pohon, než je elektropohon, tj. nafta, CNG apod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  V souladu s ust. § 60 odst. 1 ZZVZ.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 240 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy