Veřejná zakázka: Výměna oken č.p. 60, ul. Komenského, Chrudim - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 376
Systémové číslo: P23V00000016
Datum zahájení: 22.03.2023
Nabídku podat do: 11.04.2023 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna oken č.p. 60, ul. Komenského, Chrudim - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• Stavba se nachází v Chrudimi; na adrese: Komenského 60, Chrudim. Objekt se nachází na pozemku p. č. st. 174 v katastrálním území Chrudim. Předmětem akce je řešení výměny části oken předmětného objektu. Objekt je plně využívaný jako bytový dům. Plánovaný stavební záměr bude probíhat vně objektu a za jeho provozu. Příjezd k objektu je možný z Resselova náměstí po zpevněné komunikaci ulicí Komenského a následně po zpevněné komunikaci pozemku p. č.2694/9.
Objekt je veden jako nemovitá kulturní památka a nachází se v památkově chráněném území města Chrudim. Objekt je využíván jako bytový dům. Stávající dřevěná zdvojená okna přestala z důvodů své dovršené životnosti plnit standardní stavebně technické a tepelně technické parametry. Stávající okna, která jsou předmětem výměny budou odborně vyřezána a demontována a následně odborně likvidována. V rámci vybourání oken dojde také k demontáži vnitřních a vnějších parapetů. Parapety budou nahrazeny novými.
Nová okna budou řešena jako dvojitá špaletová okna (kastlová okna).
Vzhledem ke stáří objektu, je každé okno originálem. Tedy dodávka oken je pouze dílčí částí veřejné zakázky. Z velké části se jedná o stavební práce, kdy každé ostění je řešeno originálním způsobem (jedná se o vytvoření, dozdívání stavebních otvorů). Velký důraz klademe na důkladné nastudování projektové dokumentace.
Prohlídka plnění veřejné zakázky se bude konat 29. 03. 2023 v 10.00 hod. se srazem před vstupem do č. p. 60 ul. Komenského, Chrudim. Případný kontakt je Ing. arch. Magdalena Strnadová tel.: 730 811 337.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 044 009 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Listinné nabídky je možné podat prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného přepravce, a to na adresu: Městský úřad Chrudim, Odbor investic, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim. Uchazeči mohou nabídku podat také osobně v pracovní den na podatelně Městského úřadu Chrudim, Pardubická ulice 67, 537 16 Chrudim.

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky