Veřejná zakázka: Most M 34, ul. Malecká, Chrudim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 431
Systémové číslo: P24V00000025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.06.2024
Nabídku podat do: 27.06.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most M 34, ul. Malecká, Chrudim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění staveb „Most M34, ul. Malecká, Chrudim“ dle projektové dokumentace. Předmětem akce je obnova přemostění koryta vodního toku Náhon Chrudimky místní komunikací ul. Malecká. Nový mostní objekt bude proveden jako železobetonová monolitická rámová konstrukce založená hlubinně. Přes most bude proveden pravostranný žb. monolitický chodník s novým zádržným systémem.
Stavba se skládá z těchto stavebních objektů:
SO 001 – Demolice mostu ev. č. M34
SO 134 – Místní komunikace a chodníky
SO 182 – Dočasně inženýrská opatření
SO 201 – Most ev. č. M34
SO 431 – Veřejné osvětlení
SO 432 – Přeložka NN ČEZ Distribuce
SO 451 – Přeložka CETIN

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 330 708 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy