Veřejná zakázka: Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 235
Systémové číslo: P19V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.09.2019
Nabídku podat do: 14.11.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování variantních návrhů stavby „Separační dvůr Chrudim“ s ohledem na prostorové uspořádání a ekonomiku a ekologii provozu, provedení veškerých průzkumů potřebných pro řádné vypracování projektové dokumentace stavby, včetně provedení průzkumného hloubkového hydrogeologického vrtu, vč. následného zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami pro tento vrt, který bude proveden na základě samostatné smlouvy o dílo, zpracování dokumentace potřebné k oznámení záměru dle § 6 zákona 100/2001 Sb., v platném znění (tzv. malá EIA), zpracování dokumentace potřebné k posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění (tzv. velká EIA) – vyhrazená změna závazku na neprovedení těchto prací, zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, včetně neoddělitelných technologií, které jsou součástí budovy a včetně zpracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění a zpracování oddělené dokumentace obsahující požadavky na dodávku veškerých dalších strojů a technologií, které nejsou spojeny se stavbou, ale jsou nutné pro provoz dokončeného díla, včetně zpracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, tzn. nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky či patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 985 537 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy